آجیل در پوسته

آجیل های موجود در پوست بسیار بیشتر از آجیل های پوسته شده دوام می آورند و آنها را به انتخابی عالی برای نگهداری طولانی مدت تبدیل می کند.

در بیشتر موارد، خرید آجیل در پوسته، عمر مفید آنها را افزایش می دهد.

به عنوان مثال، بادام در پوسته تا شش ماه در دمای 68 درجه سانتیگراد نگهداری می شود، در حالی که بادام پوست کنده تنها چهار ماه در همان دما نگهداری می شود.

آجیل هایی مانند بادام، گردو، بادام زمینی و گردو را در پوست بخرید و در صورت نیاز با آجیل شکن آن ها را بشکنید.

یک مزیت اضافی آجیل در پوسته این است که برای آماده سازی آنها زمان و تلاش بیشتری نسبت به آجیل پوست گرفته شده است

که ممکن است سرعت خوردن را کاهش دهد و منجر به کاهش کالری دریافتی شود.