آردهای سفید

برای جلوگیری از فساد، آردهای سفید، گندم کامل و آجیلی را نباید به صورت عمده خریداری کرد.

آرد سبوس دار حداقل سه ماه ماندگاری دارد، در حالی که آرد سفید بعد از شش ماه شروع به فاسد شدن می کند.

برخی از آردهای آجیلی حتی بیشتر در معرض فساد هستند و باید در یخچال یا فریزر نگهداری شوند.