آموزش پیاده روی خود را بسازید

تمرین پیاده روی پایه و اساس برنامه تمرینی شما خواهد بود و مهم است که به طور پیوسته به سمت انواع مسافت هایی که در مسیر پیاده روی خود انجام خواهید داد، حرکت کنید.

در ابتدا، روزهای تمرین را با روزهای استراحت پراکنده کنید، اما با بهبود تناسب اندام، سعی کنید چند روز تمرینی «پشت به پشت» را در نظر بگیرید، که با دقت بیشتری مسیر واقعی شما را تکرار می کند.

تمرین پیاده روی ضروری است، اما همچنین مهم است که سعی کنید شرایطی را که تجربه خواهید کرد تا جایی که می توانید از نزدیک تقلید کنید.

سعی کنید و در زمینی مشابه با مکان کوهپیمایی خود تمرین کنید. برای مثال، برای سفری که شامل کوهنوردی می‌شود، سعی کنید تا آخر هفته را به عنوان بخشی از تمرین خود انجام دهید.

همچنین، با کفش ها و لباس های یکسان تمرین کنید و با یک کوله پشتی بارگذاری شده آزمایش کنید – تفاوت زیادی در سرعت شما روی زمین ایجاد می کند.