آیا به بیش از یک کیت نیاز دارم

نتگام می گوید در حالی که یک کیت کامل و مجهز برای بسیاری از افراد کافی است، برخی ممکن است با یک کیت بزرگ و یک کیت کوچک احساس راحتی بیشتری کنند.

برخی دیگر ممکن است کیت های متعددی را برای نگهداری در مکان های جداگانه، مانند ماشین یا محل کار آماده کنند.

به این فکر کنید که چه چیزی شما را راحت تر می کند و بر اساس آن آماده شوید.