انسولین بخور

اگر سطح A1C شما که کنترل قند خون شما را در دو تا سه ماه گذشته نشان می دهد

بسیار دور از هدف شما باشد یا علائم قند خون بالا مانند تشنگی یا خستگی را دارید، ممکن است پزشک شما انسولین درمانی را توصیه کند.

مصرف انسولین به پانکراس بیش از حد کار شما استراحت می دهد.

این می تواند به مدیریت سریع قند خون شما کمک کند و باید به شما کمک کند تا احساس بهتری داشته باشید.

انسولین به اشکال مختلفی وجود دارد که بر اساس مواردی مانند سرعت عملکرد، زمان اوج مصرف و مدت زمان ماندگاری طبقه بندی می شوند.

انواع سریع الاثر به سرعت بعد از غذا شروع به کار می کنند و معمولاً حدود دو تا چهار ساعت طول می کشند.

انواع طولانی اثر معمولا یک بار در روز مصرف می شود و برای کنترل قند خون بین وعده های غذایی یا یک شب استفاده می شود.