اورژانس دیابت چیست؟

به غیر از داشتن کیت دیابت برای سناریوهایی مانند بلایای طبیعی، قطع برق یا یک رویداد امنیت ملی، فوریت های پزشکی که مستقیماً با دیابت مرتبط است ممکن است رخ دهد.

نتگام اعتقاد دارد ، قرار دادن همه لوازم خود در یک مکان کارها را آسان‌تر می‌کند، و در صورت نیاز با دانستن اینکه تجهیزات شما درست در آنجا هستند، خیالتان راحت است.

دانستن اینکه اورژانس های دیابتی چگونه به نظر می رسند و چگونه رخ می دهند می تواند به شما در آمادگی کمک کند.

آموزش دادن به خانواده، دوستان و حتی همکارانتان در مورد اینکه چگونه می توانند در صورت تجربه یک اورژانس دیابتی کمک کنند، می تواند به همه کمک کند تا احساس آمادگی بیشتری کنند.