بخند

خنده به دلیل اثرات درمانی خود شناخته شده است

و اکنون بسیاری از مکان ها کلاس های خنده درمانی یا یوگای خنده را برای کسانی که به دنبال تقویت سلامت و خلق و خوی خود هستند ارائه می دهند.

مطالعات در واقع نشان داده‌اند که حتی انتظار خنده می‌تواند با تقویت روحیه و کاهش سطح استرس در بدن به آرامش ما کمک کند.

اگر در مورد تمدد اعصاب خود جدی هستید، می توانید در کلاس خنده شرکت کنید، اما آرامش با یک دی وی دی، کتاب یا دوست خنده دار گزینه ای به همان اندازه برای کمک به آرامش شماست.