بررسی زوال مغز، سن و روان نتگام

در این مطالعه که در وبسایت نتگام منتشر شده است، محققان می گویند

کاهش تکانشگری با افزایش سن، که از دهه 20 سالگی شروع می شود، به طور سنتی باعث می شود باور کنیم که مغزمان کند می شود.

تحقیقات ما اکنون نشان می دهد که این کندی به دلیل کاهش سرعت پردازش شناختی نیست.

تا بزرگسالی، سرعت پردازش اطلاعات در کاری که ما مطالعه کردیم به سختی تغییر می کند.

دانشمندان داده های بیش از 1 میلیون نفر را که در آزمایش آنلاین اندازه گیری زمان واکنش به آزمایش مغز شرکت کرده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

از شرکت کنندگان خواسته شد تا کلمات و تصاویری که روی صفحه چشمک می زند را با زدن کلید صحیح دسته بندی کنند.

اما روند تصمیم گیری در مورد اینکه کدام کلید صحیح است کند نشد تا زمانی که شرکت کنندگان به 60 سالگی رسیدند.

یافته های تحقیق نشان می دهد که بدن و مغز ما لزوماً مسئول هر زوال ذهنی که فکر می کنیم با بزرگسالی شروع می شود، نیستند.

ما می‌توانیم واکنش‌های کندتر را با این واقعیت توضیح دهیم که افراد با افزایش سن در تصمیم‌گیری‌های خود محتاط‌تر می‌شوند، یعنی سعی می‌کنند از اشتباه اجتناب کنند.

در عین حال، فرآیندهای موتور، یعنی فشار دادن کلیدهای پاسخ در یک آزمایش، با افزایش سن کند می شود.