بهبودی از کمای دیابتی

هنگامی که سطح گلوکز خون شما در محدوده سالم قرار گرفت، باید تقریباً بلافاصله احساس بهتری داشته باشید.

اگر بیهوش بوده اید، باید بلافاصله پس از شروع درمان مراجعه کنید.

اگر علائم برای مدتی قبل از درمان رخ داد یا اگر چندین ساعت یا بیشتر در کمای دیابتی بودید، ممکن است آسیب مغزی را تجربه کنید.

کمای دیابتی درمان نشده نیز ممکن است منجر به مرگ شود.

افرادی که درمان اورژانسی برای کمای دیابتی دریافت می کنند معمولاً به طور کامل بهبود می یابند.

پزشک ممکن است به شما توصیه کند که از یک دستبند شناسایی پزشکی استفاده کنید که ماهیت دیابت و سایر نگرانی های سلامتی شما را توضیح می دهد.

این ممکن است به شما کمک کند که به سرعت درمان مناسب برای مشکلات آینده را دریافت کنید.

اگر بدون اطلاع از ابتلا به دیابت، کمای دیابتی را تجربه کنید، پزشک با شما برای ایجاد یک برنامه درمانی دیابت همکاری خواهد کرد.

این شامل داروها و همچنین توصیه هایی برای رژیم غذایی و ورزش می شود.