تحقیقات قبلی نتگام

نتگام 15 مطالعه را در مورد فواید بالقوه تقویت عضله بررسی کردند که همه آنها بزرگسالانی را که هیچ مشکل سلامتی عمده ای نداشتند حداقل به مدت 2 سال دنبال کردند.

طولانی ترین مطالعه ای که آنها تجزیه و تحلیل کردند به مدت 25 سال ادامه داشت و حجم نمونه از 5000 تا نزدیک به 500000 نفر متغیر بود.

تمام مطالعات به بررسی انواع فعالیت‌های هوازی یا دیگر فعالیت‌های بدنی از جمله فعالیت‌های تقویت عضلات پرداختند.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بزرگسالانی که حداقل 30 دقیقه تمرین قدرتی در هفته انجام می دادند تا 20 درصد کاهش خطر مرگ را در طول دوره مطالعه داشتند.

به گفته نتگام، در حالی که تحقیقات انجام شده در سال 2019 هیچ ارتباط واضحی بین تمرین مقاومتی و مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقیو سرطان پیدا نکرد

تمرینات مقاومتی همچنان با کاهش مرگ و میر ناشی از همه علل مرتبط بود.

با این حال تحقیقات قبلی به مطالعات جدیدتر و مرتبط‌تر در مورد این موضوع یا مطالعاتی که میزان بهینه ورزش را مشخص می‌کنند، توجه نکرده است.

از آنجایی که تعداد فزاینده‌ای از مطالعات مرتبط گزارش شده است،

ما فکر می‌کنیم که اکنون می‌توان به‌طور سیستماتیک بررسی‌های قبلی را که به طور مستقیم دوز بهینه فعالیت‌های تقویت‌کننده عضلات را ارائه نمی‌کردند، به‌روزرسانی کرد.