توفوی سفت

توفو این پروتئین گیاهی به دلیل تطبیق پذیری آن در یخچال من ضروری است.

توفوی سفت را می‌توان مکعبی کرد و تقریباً در هر غذایی از جمله سوپ‌های بر پایه آبگوشت، چیلی و کاسه‌های رشته فرنگی استفاده کرد

یا برای تاکو یا جوهای شلخته تفت داد. برای افزایش پروتئین، آهن و کلسیم با کیفیت بالا، آن را به اسموتی ها اضافه کنید