در آغوش گرفتن

در آغوش گرفتن یک تقویت‌کننده خلق و خوی مشهور است و یافته‌های تحقیقاتی را که همیشه می‌دانستیم تقویت کرده است

اینکه داشتن یک نوازش خوب قدیمی برای کاهش استرس عالی است.

مشخص شده است که داشتن تماس فیزیکی باعث افزایش سطح اکسی توسین – “هورمون عشق” – و کاهش سطح هورمون استرس کورتیزول می شود و ما را در یک چارچوب ذهنی آرام تر قرار می دهد.

محبت انسانی تنها نوع مهم نیست، با این حال، زیرا داشتن حیوان خانگی با کاهش سطح استرس نیز مرتبط است

به این معنی که بازی با حیوان خانگی شما می تواند راهی عالی برای آرام شدن بعد از کار باشد.