رفتار

هنگامی که کودک شما علائم قند خون پایین را دارد، باید سطح گلوکز خون خود را آزمایش کند.

اگر قند خون آنها زیر 70 میلی گرم در دسی لیتر باشد، باید اقدام کنند.

آنها باید یک قند سریع الاثر مانند 3 تا 4 قرص گلوکز یا 4 اونس آب میوه بخورند.

سپس باید 15 دقیقه بنشینند و دوباره قندشان را چک کنند. اگر زیر 70 میلی گرم در دسی لیتر باقی بماند، باید این روند را تکرار کنند.