زمان خود را به طور موثر مدیریت کنید

یکی از مهم ترین عوامل در کاهش سطح استرس، مدیریت موثر زمان است.

برای انجام این کار، باید وظایف خود را اولویت بندی کنید، در صورت امکان کار را محول کنید و مطمئن شوید که بیش از توانایی خود بر عهده نخواهید داشت.

تکمیل یک کار قبل از رفتن به کار بعدی به شما این امکان را می دهد که کاری را که انجام داده اید فراموش کنید و با ذهنی روشن تر و متمرکزتر به سراغ کار بعدی بروید.

همچنین می‌توانید در صورت وجود، از زمان انعطاف‌پذیری خود برای مدیریت مؤثرتر زمان خود استفاده کنید، به عنوان مثال. برای جلوگیری از سفر در ساعات شلوغی

از اعتراف به این که بیشتر از چیزی که می توانید گاز گرفته اید نترسید رئیس شما باید به صداقت شما احترام بگذارد و به شما کمک کند تا راه حلی برای مشکل پیدا کنید.