سبزیجات چلیپایی

کلم بروکلی یا سایر سبزیجات چلیپایی
شما می توانید مقدار زیادی سبزیجات را در فریزر خود ذخیره کنید، اما خوب است که انواع تازه آن را در اختیار داشته باشید.

کلم بروکلی و سایر سبزیجات چلیپایی مانند کلم بروکسل، گل کلم و بوک چوی به خوبی در یخچال نگهداری می شوند و مواد مغذی زیادی بسته بندی می شوند.

مطالعات لوله آزمایش حتی نشان می دهد که سولفورافان ترکیبی که در کلم بروکلی یافت می شود دارای خواص ضد سرطانی است، اگرچه تحقیقات بیشتری لازم است.

آنها را برای یک ظرف جانبی تفت دهید یا آنها را خرد کنید تا به پاستا، فلفل قرمز یا تاکو اضافه کنید.

برخی از این سبزیجات خام نیز خوشمزه هستند و به خوبی با غذاهایی مانند هوموس و تزاتزیکی ترکیب می شوند.