سخت تر کار کردن بهتر عمل می کند

وقتی شروع می‌کنید، ممکن است یک پیاده‌روی 15 دقیقه‌ای شما را خسته کند، اما چند هفته بعد، زمانی که بدن‌تان سازگار شد،

آن مسیر دیگر شما را خیس عرق و نفس‌گیری رها نمی‌کند. اما این بدان معنا نیست که شما به سادگی به انجام آن ادامه دهید

باید کمی پیش قدم شوید. اگر بدن خود را سخت‌تر از آنچه که قبلاً می‌کردید کار نکنید، دلیلی برای تناسب اندام نخواهد داشت.

اگر می‌خواهید به افزایش تناسب اندام ادامه دهید، برنامه شما باید دائماً تنظیم شود تا چالش‌برانگیزتر باشد. دانشمندان ورزش این را “اضافه بار پیشرونده” می نامند.