صورتت را بشوی

با عرض پوزش دختران، چشمان پاندا کلیدی برای زیبا شدن از خواب نیست.

این اشتباه را مرتکب نشوید که فکر کنید خوابیدن با آرایش به این معنی است که وقتی از خواب بیدار می شوید زیبا به نظر می رسید.

به احتمال زیاد، مهم نیست که این ریمل چقدر ضد لک، ضد آب یا ماندگاری طولانی باشد، زمانی که تمام شب آن را بریزید و بچرخانید، بهم ریخته خواهد شد.

قبل از خواب هرگونه آلودگی و روغنی که روی پوست شما نشسته است را پاک کنید تا احساس تمیزی و زیبایی از خواب بیدار شوید.