فاصله را به تمرین خود اضافه کنید

مطالعات نشان می‌دهند که تمرینی که یک ساعت یا بیشتر طول می‌کشد می‌تواند باعث شود کالری سوزی بعد از ورزش در مقایسه با یک پیاده‌روی 30 دقیقه‌ای تقریباً 5 برابر شود

از دست دادن 350 کالری (تقریباً 1460 کیلوژول) در طول این فرآیند. همچنین یک تمرین طولانی‌تر می‌تواند شما را برای اهداف بزرگ‌تری مانند نیمه ماراتن آماده کند

و با ایجاد عادات خوب پیاده‌روی، قدرت بدنی شما به آرامی بهبود می‌یابد.

برای افزایش مسافت می توانید این تمرین شش روزه را به مدت 12 هفته امتحان کنید. در این مثال ممکن است دوشنبه به عنوان روز استراحت شما باشد: