قدر آفتاب را می دانند

حبس کردن خود به مدت 8 ساعت در یک دفتر بدون نور نیز می تواند بر کیفیت خواب شما تأثیر بگذارد.

با دریافت نکردن مقدار کافی نور خورشید، ساعت بدن خود را گیج می کنید و الگوهای طبیعی خواب/بیداری خود را مختل می کنید.

مطالعه‌ای که در بیست و هفتمین نشست سالانه انجمن‌های حرفه‌ای خواب LLC ارائه شد، نیاز به نور خورشید را تا حد واقعی خود نشان داد.

هنگام مقایسه عادات آفتاب جویی 49 کارگر مختلف در شیفت روزانه؛ فوربس می‌گوید: 27 نفر در محیط‌های کاری بدون پنجره و 22 نفر در محیط‌های کاری با پنجره

دریافتند که کارمندانی که بیشتر در معرض نور طبیعی قرار می‌گیرند، در واقع خواب بهتری داشتند و «به‌طور متوسط 46 دقیقه در شبانه‌روز بیشتر می‌خوابیدند».

علاوه بر این، ثابت شده است که کارگران پنجره‌دار در طول روز فعال‌تر هستند، که به خواب با کیفیت نیز کمک می‌کند.

ناهارتان را پشت میزتان نخورید و به خاطر خوابتان کمی آفتاب بگیرید.