قدم های کوچکتر و سریعتر

گام های کوچکتر و سریعتر سرعت شما را افزایش می دهد. دست‌هایتان را سریع‌تر بچرخانید و پاهایتان به دنبال آن حرکت می‌کنند

اما سعی کنید طول قدم‌هایتان را زیاد نکنید یا گام‌هایتان را زیاد نکنید. به زودی تفاوت را از یک تغییر جزئی در سرعت و طول گام های خود خواهید دید.

بهترین رویکرد برای چالش کاهش وزن افزایش متابولیسم بدن است، چیزی که می توانید با ساخت ماهیچه های مصرف کننده انرژی به آن برسید.

اگر در طول مسیر سرعت خود را افزایش دهید، می توانید به طور طبیعی ماهیچه های خود را در باسن، ران، باسن، شانه ها، قسمت فوقانی پشت و شکم سفت و محکم کنید.

پشت خود را صاف و لگن خود را کمی به سمت جلو نگه دارید، با انگشتان پا فشار دهید و روی پاشنه پای خود فرود بیایید و از فنر عضلات ساق پا برای سوار شدن استفاده کنید.