لوازمی که باید گنجانده شود

بسته به نوع دیابت و نیازهای شخصی شما، داخل کیت شما متفاوت به نظر می رسد.

قبل از پرداختن به لوازم پزشکی مخصوص دیابت، بیایید به بررسی هویت شخصی و اطلاعات پزشکی که باید بگنجانید بپردازیم.

در مواقع اضطراری، اطرافیان باید بتوانند نام شما را بدانند و با چه کسی تماس بگیرند.

در بدترین سناریو، برای اولین پاسخ دهندگان مهم است که بدانند چه داروهایی مصرف می کنید و هر شرایط سلامت دیگری که می تواند بر مراقبت شما تأثیر بگذارد.

اطلاعات پزشکی شما باید در یک کیسه پلاستیکی مهر و موم شده قرار داده شود و باید شامل آن باشد.