ماهی، مرغ و گوشت منجمد

در حالی که ماهی، گوشت و مرغ تازه بسیار فاسد شدنی هستند، نسخه های منجمد این محصولات در صورتی که در دمای مناسب نگهداری شوند، مدت زمان بیشتری قابل خوردن خواهند بود.

به عنوان مثال، مرغ و گوشت تازه تا 1 سال در حالت یخ زده ایمن خواهند بود، در حالی که ماهی هایی مانند ماهی کاد و هادوک را می توان تا 5 ماه در فریزر نگهداری کرد.

داشتن منبع خوبی از مرغ، گوشت و ماهی منجمد می تواند به شما در تهیه وعده های غذایی سالم و غنی از پروتئین در زمانی که منابع پروتئین حیوانی تازه محدود است، کمک کند.