مچ پا و پا

سعی کنید با مچ پاهای شل راه بروید. تصور کنید پای شما بین ضربات پا به جای سفت و محکم آویزان است.

انجام این کار با پای برهنه بسیار ساده تر از کفش یا چکمه است، اما از آنجایی که مفاصل مچ پا و زانو به صورت هم افزایی کار می کنند، مهم است،

بنابراین مچ پاهای سفت و سخت اثر مضری بر زانوها دارند. در مورد پاها، ابتدا پاشنه به زمین برخورد می‌کند، سپس با حرکت بدن به سمت جلو، غلت می‌زنید تا از توپی پا و انگشتان پا خارج شوید.

بنابراین، هنگامی که در راه رفتن بعدی خود هستید، واقعاً به وضعیت بدن خود فکر کنید.

ما می دانیم که یکباره چیزهای زیادی برای فکر کردن وجود دارد، به خصوص اگر در این روال تازه کار هستید.

اما حتی تمرکز بر روی هر یک از جنبه های خاص، فرم کلی شما را بهبود می بخشد. و به زودی تمام بدن شما بر تکنیک عالی راه رفتن مسلط خواهد شد.