نوستالژی برای تسکین درد

تصویرسازی هدایت‌شده، که از حواس پنج‌گانه شخص استفاده می‌کند، بهترین راه برای به خاطر سپردن خاطرات مفید با استفاده از حواس پنج‌گانه است.

نتگام اضافه می کند که استفاده از نوستالژی برای تسکین درد صرفاً یک عمل است.

هرچه بیشتر تمرکز خود را روی یک چیز خاص تمرین کنیم، بهتر می‌توانیم با تلاش‌های آینده به آن هماهنگی دسترسی پیدا کنیم.

به عبارت دیگر، هر چه بیشتر این کار را انجام دهید، آسان تر می شود.

تمرین این نوع ذهن آگاهی می تواند به فرد کمک کند تا سر و صدا را بهتر فیلتر کند و روی تمرین هدفمند تمرکز کند.