ورزش هوازی نتگام

وبسایت نتگام می گوید اینطور نیست که هیچ ارزشی در ورزش هوازی در مورد خواب وجود نداشته باشد.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت هوازی نیز می‌تواند اثرات مثبتی بر کمیت و کیفیت خواب داشته باشد.

بنابراین، اکثر پزشکان رژیمی را پیشنهاد می‌کنند که شامل تمرینات هوازی و مقاومتی برای خواب (و همچنین بسیاری از جنبه‌های دیگر سلامتی) باشد.

اما اگر بیمار قادر به تحمل فعالیت هوازی نباشد، تمرین مقاومتی به تنهایی جایگزین ارزشمندی است.

تمرینات خاص لزوماً در مورد تمرین برای خواب بهتر مهم نیستند.

هیچ نوع یا مدت زمان خاصی از تمرین مقاومتی بهینه برای بهبود خواب وجود ندارد.تمرین ایده آل بسته به فرد به طور قابل توجهی متفاوت است. مهمترین چیز، برای بزرگسالان سالم، این است که تمرین مقاومتی چالش برانگیز و از نظر بدنی دشوار است.