وضعیت بدن خود را بهبود بخشید

اگر به درستی انجام شود، می توانید به همان اندازه که هنگام دویدن از طریق پیاده روی کالری بسوزانید، در حالی که آسیب کمتری به بدن خود وارد می کنید.

مانند خود زندگی، مسئله فقط مسافت طی شده نیست، بلکه نحوه رسیدن به مقصد است. در این مورد، باید با وضعیت شما شروع شود، چیزی که به راحتی قابل قبول است.

به جای روی زمین، جلوتر از خود تمرکز کنید، سر و سینه‌تان بالا، شانه‌هایتان به جای خمیده پایین، کمرتان شل و چانه‌تان همسطح باشد.

بازوهای خود را از جلو به عقب، نه بالاتر از استخوان سینه، نه از پهلو به پهلو و در سراسر بدن بچرخانید. و سعی کنید بازوهای خود را کمی زیر زاویه 90 درجه نگه دارید

آنها را به شدت تکان ندهید و دستان خود را به آرامی جمع کنید.

ایجاد این تغییرات ساده در وضعیت بدن به شما کمک می کند تا سریعتر حرکت کنید و در نتیجه تناسب اندام پیدا کنید!