پودرهای سبز

خوردن سبزی به اندازه کافی می تواند برای برخی افراد چالش برانگیز باشد.

علاوه بر این، سبزی های تازه باید در عرض چند روز قبل از شروع تخریب استفاده شوند.

پودرهای سبزه مکمل های غذایی هستند که از سبزیجات خشک و پودر شده مانند کلم پیچ، اسفناج و علف گندم تهیه می شوند.

پودرهای سبزی نه تنها بسیار مغذی هستند، بلکه اکثر برندها پس از باز شدن تا دو سال در یخچال یا فریزر نیز تازه می مانند.

خرید پودر سبزی در اندازه های عمده تضمین می کند که یک منبع طولانی مدت از این محصول سالم برای افزودن به اسموتی ها، ماست و سایر دستور العمل ها داشته باشید.