پیشرفت خود را زیر نظر داشته باشید

آخرین ابزار برای کمک به شما در رسیدن به تپه، نظارت بر پیشرفت شما است.

اگر نتوانید در طول تمرین به زمان های مورد نظر خود برسید، بررسی پیشرفت خود می تواند یک ابزار انگیزشی عالی باشد.

همچنین می‌تواند یک تقویت‌کننده روحیه عالی باشد، و همچنین می‌تواند انگیزه‌بخش باشد، زیرا می‌توانید نتایج سخت به دست آمده از تمام تلاش‌های خود را ببینید!

با این حال، اندازه گیری پیشرفت در سطح تناسب اندام می تواند دشوار باشد پس چرا خودتان را با یک اسباب بازی جدید رفتار نکنید؟

مانیتورهای ضربان قلب یک راه عالی برای نظارت بر افزایش سطح تناسب اندام شما در راه رفتن هستند و یک ابزار تمرینی عالی هستند.

همچنین، راه اندازی و نگهداری یک وبلاگ آموزشی آنلاین می تواند به شما کمک کند تا پیشرفت خود را پیگیری کنید و همچنین انگیزه خود را حفظ کنید.