چه زمانی باید به دنبال کمک بود

اگر دیدید فردی به هر دلیلی هوشیاری خود را از دست می دهد با 115 تماس بگیرید.

ممکن است یک غش موقت به دلیل افت ناگهانی فشار خون یا یک حمله اضطرابی باشد.

اگر می دانید فرد دیابت دارد، به اپراتور 115 اطلاع دهید. این ممکن است بر نحوه برخورد امدادگران با فرد در صحنه تأثیر بگذارد.

اگر فرد بیهوش نشده باشد و وضعیت اورژانسی نباشد، آزمایش قند خون خانگی می‌تواند نشان دهد که آیا گلوکز بیش از حد یا خیلی کم در سیستم او وجود دارد.

اگر سطح گلوکز بالاتر از 240 میلی گرم در دسی لیتر باشد، آزمایش ادرار خانگی برای کتون مناسب است.

اگر سطح کتون آنها بالاست، آنها را نزد پزشک ببرید.

اگر سطح کتون آنها ثابت است، ورزش، تنظیم رژیم غذایی یا دارو ممکن است برای کمک به کاهش سطح گلوکز خون کافی باشد.