کفش مناسب را برای سفر خود انتخاب کنید

کفش با کیفیت خوب و مناسب برای پیاده روی و تمرین پیاده روی شما ضروری است.

یک کفش کوهنوردی حمایتی با محافظ مچ پا مهم است، اما مراقب کاف‌های مچ پا باشید که خیلی بلند هستند، زیرا می‌توانند تاندون آشیل را در پایه ساق پا تحریک کنند.

به دنبال یک کاف مچ پا باشید که در پشت آن برداشته شده باشد. مطمئن شوید که چکمه‌های کوهنوردی‌تان کاملاً شکسته شده‌اند و پاهایتان در بستر قرار گرفته‌اند

زمان تاول‌ها اکنون است، نه در طول سفر. هنگام خرید چکمه های خود، سعی کنید بعدازظهرها زمانی که پاهای شما کمی باز شده است، خرید کنید تا اندازه مناسب را به دست آورید.