کلاه و دستکش

به محافظت از اندام‌های بدن (انگشتان، بینی و گوش‌ها) در برابر عوامل محیطی توجه ویژه داشته باشید.

تقریباً 60 درصد گرمای بدن از طریق سر از بین می رود، بنابراین در شرایط سرد کلاه سر بگذارید.

همچنین، به یاد داشته باشید که در شرایط گرم استفاده از کلاه برای محافظت از سر در برابر نور خورشید بسیار مهم است.

برای دست ها، دستکش ها عایق و گرمای بهتری نسبت به دستکش دارند اما حرکت محدودی را ارائه می دهند.

با این حال، برخی از طرح های دستکش دارای یک فلپ متحرک هستند که به انگشتان اجازه می دهد برای کارهای ماهرانه در معرض دید قرار گیرند.

روی یک جفت دستکش پشمی عایق سرمایه گذاری کنید که می تواند با یک جفت دستکش یا دستکش بیرونی ضد آب و هوا محافظت شود.