کمی ورزش کنید

داشتن یک برنامه صبحگاهی سالم، راه مطمئن دیگری برای شروع عالی روز است.

این به معنای پایین آمدن به باشگاه قبل از باز شدن آن یا دویدن 10 هزار نفری قبل از صبحانه نیست. می تواند بسیار ملایم تر از این باشد.

ابتدا با انجام چند حرکت کششی فقط برای شل کردن مفاصل و به کار انداختن عضلات خود شروع کنید.

همچنین باید روی وضعیت بدن خود تمرکز کنید و صاف بایستید و پاهای خود را صاف روی زمین بگذارید.

این کمک می کند تا اکسیژن به راحتی در بدن شما جریان یابد و پس از خاموش شدن یک شبه آن به طور کامل به زندگی بازگردد.

اگر حرکات یوگا یا پیلاتس را می شناسید، این زمان ایده آلی برای تمرین آنها نیز هست.

اما یادتان باشد که به آرامی بروید و برای گرم کردن مناسب به خودتان زمان بدهید.

تمرکز بر تنفس شما نیز مهم است زیرا می تواند به آماده سازی بدن و ذهن شما برای روز پیش رو کمک کند.