گرم کردن پیاده روی

اگرچه عضلات اصلی مورد استفاده در راه رفتن همگی در قسمت پایین تنه هستند، اما حرکت کلی تمام مفاصل اصلی بدن همچنان ارزشمند است، زیرا نمی خواهید با شانه های منقبض یا کمر سفت راه بروید.

گردن، شانه ها، پشت، کمر، باسن، زانوها و مچ پا را با حرکات خمشی، کششی و چرخشی ملایم حرکت دهید. ایده افزایش دامنه حرکت نیست، بلکه صرفاً از طریق آن کار می کند.

تقریباً همه ورزش‌ها از پیاده‌روی به عنوان بخشی از گرم کردن هواداری می‌کنند پس وقتی بسیج شدید، به سادگی با سرعت آهسته راه رفتن را شروع کنید.

چند دوره راه رفتن روی پاشنه و سپس روی انگشتان پا را اضافه کنید و به تدریج سرعت خود را به سرعت مورد نظر خود برای جلسه افزایش دهید.