گوش دادن به موسیقی

بسیاری از ما می دانیم که گوش دادن به موسیقی مورد علاقه مان حال ما را خوب می کند و اکنون مطالعات نشان داده است که موسیقی برای کاهش استرس نیز مفید است.

مطالعات مختلف ارتباط قوی بین موسیقی و کاهش سطح استرس در زندگی روزمره را نشان داده اند، در حالی که تحقیقات نشان داده است

که موسیقی می تواند سطوح شدید استرس را در افراد تحت عمل جراحی، بیماران بدحال و زنان باردار کاهش دهد.

به جای جستجوی ژانرهای “آرام بخش” موسیقی، بهتر است با سلیقه فردی خود پیش بروید و هر نوع موسیقی را انتخاب کنید که روحیه شما را تقویت می کند.