یک سرگرمی جدید پیدا کنید

داشتن یک سرگرمی جدید می تواند به شما کمک کند تا برخی از نکات دیگر ذکر شده در اینجا را انجام دهید.

اگر به یک باشگاه بپیوندید، احتمالاً در بیشتر تعطیلات آخر هفته برنامه‌هایی تنظیم کرده‌اید و دوستان جدیدی برای ملاقات خواهید داشت

به علاوه فعالیت شما می‌تواند در خارج از منزل باشد. همچنین به از بین بردن یک روال کسل کننده کمک می کند و به شما چیزی می دهد که منتظر آن باشید.

از طرف دیگر، سرگرمی جدید شما می‌تواند کاری باشد که خودتان از انجام آن لذت می‌برید و می‌تواند «وقت استراحت» باشد که در آخر هفته‌تان به آن نیاز دارید.