8 نشانه خاموش کمبود ید

کمبود ید چیست؟ اگر چیز زیادی در مورد ماده معدنی ید نمی دانید، باید بدانید، زیرا بسیار مهم است. ید برای ساخت هورمون های تیروئیدی که رشد، تکامل و متابولیسم را تنظیم می کنند، ضروری ادامه مطلب

نحوه اضافه کردن فونت به Google Docs

داشتن فونت مناسب می‌تواند سندی را بسازد یا آن را خراب کند، فونت استاندارد ممکن است زیبایی‌شناسی را ارائه نکند که به بهترین شکل نوشته شما را تحسین کنند. برای ارائه گزینه‌های بیشتر، نحوه اضافه ادامه مطلب