چگونه شبکه سوپرشارژر تسلا برای همه دارندگان خودروهای برقی متحول می شود

  مالکان بریتانیایی تسلا در حال آماده شدن برای تأثیرگذاری هستند: آیا سال 2022 سالی است که در آن طناب مخملی که شبکه سوپرشارژر آن را جدا می کند، در نهایت حذف می شود؟   این شبکه مسلماً جواهری در تاج مالکیت تسلا است، عنصری که بسیاری از استرس ناشی از پذیرش اولیه خودروهای الکتریکی … ادامه