مشارکت جدید، سفرهای راحت‌تری را برای کاربران جاده نوید می‌دهد

کاربران جاده

به گزارش بلاگ خودرو نتگام: به رانندگان در غرب میدلندز به لطف همکاری جدید بین کنترل‌کننده‌های ترافیک و Waze، یک ارائه‌دهنده راهنمایی مسیر، وعده سفرهای نرم‌تر داده می‌شود. ترکیبی از افزایش سرمایه گذاری و پروژه های راه سازی، پایان قرنطینه کووید و رویدادهایی مانند بازی های مشترک المنافع 2022 باعث افزایش سطح ترافیک، ازدحام و … ادامه