کیا EV6 GT

کیا EV6

به گزارش بلاگ خودرو نتگام : در حالی که ما خودروهای برقی جدید را به عنوان خودروهای منفرد بررسی می کنیم، برخی نیز شرکت های سازنده آنها را متحول می کنند. کیا EV6 در حال حاضر نمونه خوبی از این روند است، با ترکیبی از فناوری، طراحی و قیمت، رقبای زیادی را که تا همین … ادامه