آخرین مطالب متفرقه

شبیه سازی های کوانتومی پیشگام بر روی تراشه های فوتونیک

نوشته admin1
به گزارش سایت نتگام، یک سیستم جدید توسعه یافته توسط پژوهشگران دانشگاه راچستر به آنها امکان می‌دهد تا شبیه سازی های کوانتومی را در یک فضای مصنوعی انجام دهند که با کنترل فرکانس یا رنگ فوتون‌های تعامد کوانتومی به عنوان گذر زمانی، جهان فیزیکی را شبیه‌سازی می‌کند. این سیستم بر ...
1 2 3 4 30