هنرمندان

خلاصه قسمت 9 سریال زخم کاری

با وجود شباهت‌ و الگوبرداری، بین مالک مالکی (با بازی جواد عزتی) و مکبث تا به این لحظه یک تفاوت آشکار را می‌شود تشخیص داد؛ مکبث بعد از اقدام به گناه اول، قدم به مسیری ادامه مطلب

خلاصه قسمت اول سریال قبله عالم

به‌طور کلی پایلوت یا همان قسمت اول، در سرنوشت یک اثر تاثیر چشمگیری دارد، چرا که برای بیننده مشخص می‌کند در قسمت‌های بعدی و هفته‌های آینده چه چیزی را خواهد دید و سازندگان هر سریال ادامه مطلب