بایگانی برچسب: بزرگسال

کیفیت خواب بر نوع راه رفتن مان هم اثر می گذارد

کیفیت خواب

دانشمندان می گویند نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد راه رفتن یک فرآیند خودکار نیست و کیفیت خواب می تواند بر روی آن اثر بگذارد. ما باید ۸ ساعت خواب شبانه داشته باشیم اما اگر امکانش را نداشته باشیم باید تا جایی که بشود این کمبود را به طور …

توضیحات بیشتر »