بایگانی برچسب: خواب شبانه

کیفیت خواب بر نوع راه رفتن مان هم اثر می گذارد

کیفیت خواب

دانشمندان می گویند نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد راه رفتن یک فرآیند خودکار نیست و کیفیت خواب می تواند بر روی آن اثر بگذارد. ما باید ۸ ساعت خواب شبانه داشته باشیم اما اگر امکانش را نداشته باشیم باید تا جایی که بشود این کمبود را به طور …

توضیحات بیشتر »