آخرین مطالب سگ

چرا سگ من می لرزد؟ دلیل و نحوه درمان

نوشته admin1
اگر سگ شما می لرزد، می تواند به این دلیل باشد که از صداهای بلند یا شلوغی می ترسد. نفس نفس زدن، ناله کردن، لنگیدن، و کم اشتهایی همراه با لرزش می تواند نشان دهنده عفونت یا بیماری باشد. سندرم شیکر می تواند زمانی رخ دهد که وقتی سگ شما هیجان زده است، لرزش بدتر […]