موز

یک موز چند کالری دارد؟

تاریخچه موز و انواع آن تاریخچه موز به عنوان منبع غذایی بر اساس یافته های باستان شناسان در دره کوک گینه نو به 8000 سال قبل از میلاد (قبل از دوران رایج) برمی گردد. از ادامه مطلب