آخرین مطالب ویروس

غیرفعال سازی سریع ویروس های RNA تنفسی انسان با LED های DUV

نوشته admin1
به گزارش نتگام، در این مقاله از، نیاز به روش‌های بهتر برای ضدعفونی ویروس‌های ریزما‌نشاختی تنفسی انسان بررسی شده و محدودیت‌های لامپ‌های جیوه مورد توجه قرار می‌گیرد. LED های DUV مبتنی بر آلومینیوم گالیوم نیترید که برخلاف لامپ‌های جیوه، سازگاری با محیط زیست دارند، جایگزینی ...