پیروزی نوه محمد علی کلی در اولین مسابقه بوکس حرفه ای