آخرین مطالب کار

نیویورک قانون حق تعمیر را تصویب کرد

نوشته admin1
حق تعمیر بالاخره پس از سال ها صحبت در مورد آن در راه است. اکنون نیویورک اولین ایالتی است که در آن قانون حق تعمیر در سنای ایالت تصویب شده است. نیویورک اولین ایالتی است که قانون حق تعمیر را تصویب کرد قانون حق تعمیر لوازم الکترونیکی اکنون با 59 رای موافق در برابر 4 […]