گربه

باور‌های غلط درباره گربه ها

گربه‌ها موجودات لوس و دوست داشتنی‌ای هستند اما در عین حال، بسیار خاص، مغرور و مرموز هستند. امروزه گربه‌ها در بسیاری از خانواده‌ها به عنوان یک حیوان خانگی محبوب نگه داشته می‌شوند. در نتیجه، مردم ادامه مطلب