انواع غذاهای مانده

مدت زمان ایمن ماندن غذاها به چند عامل از جمله آماده سازی ایمن، نگهداری مناسب و نوع غذا بستگی دارد.

این که باقیمانده غذای شما سبزیجات سرخ شده باشد یا کیک ماهی، بر مدت زمانی که می‌توانید با خیال راحت در یخچال نگهداری کنید، تأثیر می‌گذارد.

این به این دلیل است که برخی از غذاها بیشتر مستعد نگهداری پاتوژن هایی مانند باکتری ها یا سمومی هستند که می توانند شما را بیمار کنند.

با این حال، باقیمانده ها اغلب گروه های غذایی را مخلوط می کنند. در این موارد، یک قانون کلی خوب این است که ابتدا چه موادی در ظرف خراب می شود، از بین برود.

به عنوان مثال، یک برنج دریایی فقط به اندازه غذاهای دریایی آن دوام می آورد همانطور که در زیر توضیح داده شده است، یک ماده پرخطر نسبت به برنج است.

اگر همیشه مطمئن نیستید، بی خطرترین کار این است که باقیمانده غذا را ظرف 3 روز دور بریزید.